Witecki • Karpiński

obszary praktyk


Kompleksowa obsługa prawna świadczona przez prawników kancelarii obejmuje m.in.:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych oraz aktów prawa wewnętrznego (np. uchwał organów spółek, regulaminów)
 • przygotowywanie umów oraz negocjowanie ich warunków
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych
 • prowadzenie postępowań rejestrowych

Obszary praktyk:

 • prawo cywilne (m.in. negocjowanie i sporządzanie umów, sprawy windykacyjne, odszkodowania, ochrona dóbr osobistych, ochrona prawa własności i posiadania, ustalanie stanu prawnego nieruchomości, zasiedzenie, służebności, zniesienie współwłasności, spadki, w tym stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, odrzucenie spadku, stwierdzenie nieważności testamentu)
 • prawo rodzinne (m.in. sprawy o rozwód, separację, podział majątku, alimenty, ustanowienie rozdzielności majątkowej, a nadto sprawy dotyczące kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa)
 • pomoc prawna osobom fizycznym
 • korporacyjna obsługa firm
 • spory sądowe i mediacje
 • prawo gospodarcze
 • prawo spółek, fuzje i przejęcia
 • prawo karne
 • prawo karne gospodarcze
 • prawo administracyjne
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo ochrony konkurencji
 • prawo konsumenckie
 • finanse publiczne i gospodarka komunalna
 • prawo zamówień publicznych