Beata Szydło

kierownik administracyjnyKieruje sekretariatem Kancelarii - jej praca skupia się na czynnościach organizacyjno-administracyjnych oraz nadzorowaniu całokształtu pracy Kancelarii.
Jako osoba mająca zazwyczaj pierwszy kontakt z Klientem udziela niezbędnych informacji z zakresu pracy Kancelarii oraz świadczonych przez Kancelarię usług. Dba o dogodny kontakt Klientów z pracownikami Kancelarii.