Zasady współpracy

Wysokość wynagrodzenia zawsze zależy od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy radcy prawnego bądź adwokata. Współpracę prowadzimy w dogodnej dla Klienta formie, tj. w siedzibie naszej kancelarii, w siedzibie Klienta lub innym wskazanym przez niego miejscu, telefonicznie czy też za pośrednictwem poczty e-mail.

I. Wynagrodzenie za udzielenie porady prawnej:

Porada prawna – 300,00 zł. + podatek VAT, za każdą rozpoczętą godzinę.

II. Wynagrodzenie ryczałtowe:

·   stałe miesięczne wynagrodzenie w przypadku stałej obsługi dla przedsiębiorców, ustalane każdorazowo indywidualnie w oparciu o oczekiwania Klienta co do zakresu i nakładu pracy. Przy przyjęciu tej formy rozliczeń w ramach stałej obsługi udzielamy porad prawnych, przygotowujemy i opiniujemy umowy i inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, sporządzamy opinie prawne, udzielamy konsultacji prawnych, prowadzimy windykacje wierzytelności, reprezentując Klientów tak w sadzie, jak i przed organami egzekucyjnymi, reprezentujemy Klientów przed wszelkimi sądami, organami i instytucjami.

·   wynagrodzenie za zlecenie indywidulanej sprawy np. kompleksowe reprezentowanie Klienta na etapie negocjacji, etapie przedsądowym i w sądzie, przed organami egzekucyjnymi, organami administracji, przed prokuraturą bądź przed inną instytucją, sporządzenie opinii prawnej (zakres czynności objętych jednorazowym zleceniem jest ustalany indywidualnie z każdym klientem).

III. Wynagrodzenie godzinowe:

·   wynagrodzenie godzinowe, za każdą rozpoczętą godzinę pracy (indywidualnie ustalane z Klientem stawki, które są przemnażane przez ilość godzin pracy).

Pomożemy rozwiązać Twoje problemy prawne

Twoja sprawa wymaga fachowej wiedzy i wysokich umiejętności prawniczych? Zapraszamy do kontaktu!